Referencie

 • Podunajská

  Podunajská

  V roku 2010 sme ukončili realizáciu polyfunkčného komplexu PODUNAJSKÁ. Projekt priniesol atraktívne prepojenie obytnej štvrte s oddychovou zónou Malého Dunaja a Vrakunského lesíka. Komplex ponúkol po dokončení deväťdesiattri bytov a niekoľko admistratívnych priestorov. Pre účely parkovania bola vybudovaná podzemná garáž s kapacitou 103 parkovacích miest v kombinácii s 36 parkovacími miestami na povrchu.

  Bytový dom bol navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky energetickej hospodárnosti budov pre zaradenie do kategórie „budovy úsporné".

  <

 • Mendelsohn

  Mendelsohn

  Developovanie projektu v jeho úvodných fázach.

  Cieľom architektonickej koncepcie bolo do vstupnej brány centrálnej časti Podunajských Biskupíc vniesť vyššiu architektonickú kvalitu, ktorá pozitívnym spôsobom dotvorí uličnú líniu novej zástavby pozdĺž Kazanskej ulice.